top of page

Ženský kruh 

ARCHETYPY ŽENSKÉ DUŠE 

březen - červen 2021

Transformační léčivá cesta skrze archetypy ženské duše ke kořenům ženské esence, v uzavřeném a důvěrném ženském kruhu (maximálně 10 žen).

TENTO ŽENSKÝ KRUH JE PRO TEBE, POKUD TOUŽÍŠ: 

* zaléčit traumata z minulosti, která Ti brání v prožívání větší svobody, lásky a autentičnosti

* uvědomit si své vlastní dary, svojí jedinečnost a rozkvést do svého plného potenciálu

vstoupit konečně do své síly, umět jasně stanovovat hranice a přestat být pořád ta "hodná holka"

* uvědomit si své vlastní vnitřní zdroje, napojit se na ně a cítit se naplněná, vyživená zdravá a šťastná

* být vnitřně vyživená, milovaná a krásná, aniž bys k tomu potřebovala muže anebo vnější formy uznání

* chceš se stát magneticky přitažlivou ženou, královnou, bohyní, která přitahuje do svého života pouze osoby a situace, které jí prospívají, rozvíjejí a pomáhají expandovat

* odstranit veškerou toxicitu z vlastního života (neprospívající vztahy, návyky, vzorce...)

* přitáhnout do svého života partnera svých snů anebo transformovat svůj současný vztah

* objevit anebo se spíše jen rovzpomenout, kým skutečně jsi a jaké je tvoje poslání v tomto životě

IMG_0152.jpg

PO ABSOLVOVÁNÍ ŽENSKÉHO KRUHU BUDEŠ CÍTIT: 

* nový příval energie, radosti, vitality a inspirace

* budeš se cítit sexy, přitažlivá, možná dokonce až neodolatelná! 

* muži po tobě budou šílet (pokud jsi ve vztahu, dostane úplně nový náboj a hloubku)

* budeš jasně vědět, jaké jsou Tvoje hodnoty, co chceš a co ne

* budeš jasně stanovovat a komunikovat své hranice

* přestaneš dělat kompromisy ohledně své vlastní pravdy

* nedovolíš, aby kdokoliv nebo cokoliv odčerpávalo Tvojí cennou energii

* budeš se cítit zdravě sebevědomá, posílíš důvěru sama v sebe a své vlastní pocity

* zaléčíš a transformuješ své vztahy (partnerské, mateřské, s ostatníma ženama...)

* odkryjí se Ti zcela nové možnosti, příležitosti a šance

* začneš žít život snů, ve svém plném potenciálu, tvořivosti, vyživenosti a radosti

IMG_0146.jpg

ROZPIS NAŠICH SETKÁNÍ 

Po 15. 3. 2021 - 18 - 20:30h | HOLČIČKA ~ Léčení vnitřního dítěte | ONLINE

Po 12.4.2021 - 18 - 20:30h | DÍVKA ~ Dospívání a rituál menarché | ONLINE

Po 10.5.2021 - 18 - 20:30h | MILENKA ~ Kultivace sexuální energie | ONLINE

Po 31.5.2021 - 18 - 20:30h | MATKA ~ Láska, péče a výživa | studio Golgota 

Po 21.6.2021 - 18 - 20:30h | ČARODĚJKA ~ Intuice a vnitřní moudrost | setkání v lůně přírody

První tři setkání budou online (záznam bude k dispozici). Pokud nám to situace umožní (zrušení nouzového stavu), bude čtvrté setkání již osobně, ve studiu GOLGOTA (Orelská 11, Praha - Vršovice) a závěr našeho ženského kruhu si dopřejeme na krásném a nerušeném místě v lůně přírody (u Prahy), v komorním počtu maximálně 10 žen. 

Image by Kelly Sikkema

HOLČIČKA ~ Léčení vnitřního dítěte | Po 15.3.2021 18 - 20:30 | ONLINE

Kolikrát jsi slyšela "tvoje současné problémy pramení z dětství" anebo "potřebuješ si nejprve vyléčit své vnitřní dítě"! Víš ale, co to vlastně znamená? Spousta z nás si v sobě nese zranění a traumata z dětství. Trauma nemusí být zrovna zneužívání anebo opuštění jedním z rodičů, trauma je jakákoliv událost, kterou jsme v té době vnímaly jako fyzicky či emočně ohrožující či škodlivou a neměly jsme dosud příležitost ji zpracovat. Tato situace se postupně uložila do našeho podvědomí, odkud (často velmi destruktivně) ovládá náš současný život, naše jednání, reakce, ale i naše celkové nastavení a to, jaké partnery a situace si do života přitahujeme. Zraněná dětská část si do svého života přitahuje takový typ partnerů a vztahů, které zranění zviditelňují a to jen proto, aby se na zranění poukázalo a následně se vyléčilo. 

 

Spojením s naším vnitřním dítětem získáváme přístup k novým informacím o našich nevyléčených zraněních a potřebách, které nebyly v během našeho dětství naplněny.  Odhalujeme a prožíváme naše pravé emoce tak, jak jsme to v dětství nesměly, čímž dochází k hlubokému léčení a uvolnění obrovského množství životní energie. Učíme se, jak pečovat o své vnitřní dítě i v dospělém životě (tzv.reparenting), jak za sebe můžeme plně převzít odpovědnost a spoléhat se na svou vlastní péči. Jedině tak můžeme ve světě fungovat totiž jako šťastná, zralá, nezávislá dospělá žena.

Znamení, že potřebuješ zaléčit své vnitřní dítě:

 • strach z opuštění a ze ztráty lásky

 • pocity nejistoty a nízká sebehodnota

 • syndrom "hodné holčičky"

 • potlačování sebe sama na úkor druhých

 • strach stanovit si vlastní hranice a říct "ne"

 • hledání uznání a ocenění zvenčí 

 • nezralé projevování emocí

 • přebírání pasivní role oběti

Potenciál v transformovaném stavu:

 • spojení s vlastním tělem a pocity 

 • přebírání zodpovědnosti za vlastní emoce

 • dokáže sama praktikovat sebelásku a sebepéči

 • respektuje vlastní potřeby a dokáže je jasně a bez nátlaku komunikovat

 • umí jasně stanovovat hranice

 • dovoluje si prožívat vlastní pocity 

 • zůstává pravdivá sama k sobě

Woman Standing in Field

DÍVKA ~ Dospívání a rituál Menarché | Po 12.4. 2021 18 - 20:30 | ONLINE

Dospívání v ženu je velmi křehké období. Naše tělo prochází obrovskými změnami (hormonálními, emocionálními, psychickými) a často nemáme tu správnou podporu a vedení, jak do své nové role vstoupit. Mnoho z nás má velmi smíšené a často i traumatické vzpomínky na první menstruaci. Mnoho z nás začalo v této době užívat hormonální antikoncepci ("neotěhotníš a budeš mít lepší pleť"). Mnoho z nás zažívalo stud, když nám (ne)začaly růst prsa anebo nám začali kluci koukat při tělocviku na zadek. Měli jsme v tédo době sny, chtěly jsme se rozletět do světa, stát se zpěvačkou, herečkou, doktorkou... a často nás od těchto snů rodiče zrazovali. "Až dostuduješ, buď si třeba herečka". Dospívání je období hledání sebe sama a své vlastní identity. Velmi často je to ale naopak období, kdy samy sebe ztratíme a pak se dlouhá léta v dospělosti znovu hledáme.

Skrze zaléčení vzpomínek na první menstruaci a její ceremoniální uctění přechodovým rituálem menarché vstoupíme znovu, ale jinak do své role ženy. Ukotvíme tento velmi důležitý přechod a spojíme se tak se svou vlastní ženskou podstatou a silou. Uctíme dar menstruace a zaléčíme stará zranění s naší matkou. Rovzpomeneme se na rané touhy naší duše a možná (znovu)objevíme naše skutečné poslání pro tento život.

Témata a výzvy archetypu "dívka":

 • bolestivá menstruace či jakékoliv jiné problémy s ní  

 • pocity , že "nevím, kdo jsem", hledání sebe sama

 • neznám svoje vlastní poslání a proč tu jsem

 • únavový syndrom, pocity vyhoření

 • strach být "jiná", být příliš vidět anebo příliš zářit

 • problematický vztah k penězům

 • obava z vlastního úspěchu

 • neschopnost se prosadit

 • potřeba "zapadnout" a splynout s davem

 • svázanost společenskými normami

Potenciál v transformovaném stavu:

 • vitální, energická žena, která věří ve své sny a realizuje je

 • spojení se svou vlastní vizí a záměrem

 • pocit, že "vím, co chci a proč to chci"

 • touha po vlastním úspěchu a sebeprosazení se

 • odvaha vstupovat do nezmáma, mimo komfortní zónu

 • probuzená spontánnost a ochota riskovat  

 • hravost, kreativita, odvaha a spoustu nových nápadů

 • lehkost v práci a vysoká míra produktivity

 • individualita, spojení s vlastní autentičností 

 • znovuobjevení svých jedinečných darů a talentů

Image by LOGAN WEAVER

MILENKA ~ Léčení naší sexuality | Po 10.5.2021 18 - 20:30 | ONLINE

 

Která žena by nechtěla být milenkou snů? Jenže už tato otázka má svůj háček. Abychom se staly milenkou snů, potřebujeme se jí stát nejprve samy pro sebe. Každého muže (anebo ženu, pokud jsme v jiné formě vztahu) přitahuje sebevědomá žena, která je spojená sama se sebou, se svým vlastním tělem a ví, co (ne)chce. Proto potřebujeme nejprve poznat samy sebe, své vlastní tělo a zaléčit všechna minulá traumata a stud spojený se sexualitou. Potřebujeme naši sexualitu osvobodit od dogmat, morálních předsudků a naprosto irelevantních paradigmat, která vidíme denně v médiích. Potřebujeme začít milovat a uctívat naše vlastní tělo, náš posvátný chrám a objevit, co nám skutečně dělá dobře, jaké jsou naše vlastní potřeby a touhy a teprve potom se můžeme oddávat hluboké a vášnivé sexualitě s partnerem či partnerkou.

Jakmile se spojíme s naší vlastní sexuální silou a jejím léčivým potenciálem, objevíme obrovské množství nové životní energie. Vyživíme naší ženskou esenci a budeme se cítit vitální, šťavnaté, zářivě krásné a magneticky přitažlivé. Budeme uctívat a obdivovat naše tělo jako božský chrám naší duše a do svého života budeme přitahovat pouze vztahy a intimní spojení, které jsou v souladu s naší vlastní sebehodnotou a které nám prospívají. Objevíme zcela nové dimenze sexuality a náš vlastní multiorgasmický potenciál. Staneme se milenkou snů!

Témata a výzvy archetypu "milenka":

 • problémy v sexuální oblasti (např. bolestivý styk nebo necitlivost yoni)

 • časté vaginální infekce nebo infekce močových cest

 • gyneologická nerovnováha (endometrióza, neplodnost, hormonální výkyvy, nepravidelná menstruace)

 • strach z intimního sblížení s partnerem

 • neschopnost si sex užívat nebo dosahovat orgasmu

 • stud v oblasti vlastního těla a sexuality

 • odpojení od vlastního těla a jeho moudrosti

 • využívání sexuality jako prostředku manipulace

Potenciál v transformovaném stavu:

 • vitální, šťavnatá, svěží a magneticky přitažlivá žena

 • spojení s vlastní sexuální tvořivou silou 

 • kultivace sexuální energie a její léčivý potenciál

 • zaléčení sexuálních traumat či bloků z minulosti 

 • objevení nových dimenzí vlastní sexuality

 • multiorgasmická žena

 • pochopení bioenergetiky vlastního těla

 • vím, co (ne)chci a umím to jasně komunikovat

 • sexuální energie jako nový zdroj mé síly

 • láska a úcta k vlastnímu tělu

 • umění přijímat rozkoš

Pregnant Woman in Nature

MATKA ~ Láska, péče a výživa | Po 31.5. 2021 18 - 20:30 | studio Golgota

Energie matky je velmi vyživující, podporující, citlivá a láskyplná. Matka je spojená s elementem vody, s emocemi, dáváním a léčením vztahů obecně. Nemusíme v našem reálném životě být maminkou, abychom zakusily dar mateřství. Cokoliv nového, co vzniká anebo starého, co potřebuje prostřednictvím lásky transformovat, můžeme kultivovat právě energií matky. Primárně si kvalitu matky potřebujeme dát my samy, aby náš vlastní pohár byl plný a z něj jsme mohly štědře dávat našemu okolí. Můžeme vnímat energii matky jako primární zdroj sebelásky a péče o sebe a své potřeby. Matka nás učí, jak přijímat samy sebe takové, jaké skutečně jsme.

 

V momentě, kdy dozrajeme v matku, se necháváme s důvěrou nést proudem života a dáváme prostor a péči věcem, aby se vyvíjely harmonicky svým vlastním tempem. Jsme trpělivé, důvěřující a netlačíme na pilu. Kultivujeme vztahy prostřednictvím lásky a péče. Dáváme bezpečný prostor druhým, ptáme se jich na jejich názor a potřeby, nasloucháme jim a oceňujeme je za jejich přínos. Díky empatii a soucitu jsme schopné vidět, co se skrývá za kritikou anebo výkyvy nálad druhých bytostí a s laskavostí je dokážeme odpouštět. Vidíme, že dvě různé pravdy mohou existovat současně a dokážeme vytvářet kompromisy. Hledáme dlouhodobě prospěšná řešení pro všechny strany a vytváříme harmonické a láskyplné prostředí samy v sobě a potažmo i v našem okolí.

Témata a výzvy archetypu "matka":

 • rychlost, netrpělivost

 • přílišná orientace na výkon a na výsledek

 • uzavřená anaháta (srdeční čakra)

 • neschopnost dávat a neschopnost brát

 • odpojení od vlastních pocitů, citlivosti a zranitelnosti

 • absence empatie a soucítění s druhými

 • sebestřednost a upřednostnování vlastních zájmů

 • chceme ze všeho něco vytěžit

 • ve vztazích se orientujeme na aspekt "co mi mohou dát"

 • neschopnost držet bezpečný prostor pro ostatní

Potenciál v transformovaném stavu:

 • tolerantní, trpělivá, empatická žena

 • spojení s esencí bezpodmínečné lásky k sobě i druhým

 • citlivost a pochopení druhých

 • radost z aspektu dávání (dar jako dar)

 • uvolnění do přirozeného tepu existence a života

 • ahimsá, netlačím na pilu, nechávám věcem volný průběh

 • umění držet bezpečný a láskyplný prostor pro druhé

 • radost z vytváření domova a zázemí

 • dovoluji si nesoudit a nehodnotit, přijímám sebe i druhé takové, jaké jsou

 • umění řešit konflikty s rozvahou a nacházet kompromisy

Snímek obrazovky 2020-11-18 v 12.26.18.p

ČARODĚJKA ~ Intuice a vnitřní moudrost | Po 21.6. 2021 18 - 20:30 | setkání v lůně přírody (nerušené místo u Prahy)

Archetyp čarodějky je mystický jako úplněk na noční obloze, zázračný jako padající hvězda, hluboký jako oceán a tichý a pomalý jako začínající podzim. Je to období usebrání se sama do sebe. Období nelpění, umírání všeho starého a vstupu do nové dimenze reality. Jako bychom najednou prošly skrze závoj věčné iluze a získaly dar vidět věci takové, jaké skutečně jsou. To vyžaduje velkou dávku vnitřní moudrosti, odhodlání, ztišení a napojení se sama na sebe a na zákony přírody.

 

Jako čarodějky vnímáme nejen vlastí cyklus, ale hlavně cyklus matky Země a posvátné Luny. Tepeme společně jako jedna společná věčná existence. Matka Země je naším zdrojem i průvodcem na cestě. Samota je naše křišťálová koule. Dokážeme interpretovat sny, znamení i vize.

Necháváme průběžně vše staré v sobě s láskou umírat, abychom s důvěrou mohly vystupovat na pomyslné světelné spirále do nového portálu ženství a bytí. Stává se z nás léčitelka. Sbíráme byliny, mícháme vonné oleje, sušíme ovoce. Žijeme v absolutním souladu se sebou i s přírodou. V dynamické přítomnosti a naprostém odevzdání se vesmírným zákonům. Nemáme strach. Milujeme. Tvoříme. Jsme. 

Témata a výzvy archetypu "čarodějka":

 • odpojení od vlastní intuice a vnitřní moudrosti

 • odpojení od matky přírody, jejích živlů a cyklů

 • odpojení od vlastní ženské rodové linie

 • absence víry v Univerzum (Zdroj, Bůh...)

 • pohrdání duchovními věcmi anebo strach z nich

 • zapomínání snů anebo pocit, že se mi nikdy nezdají

 • nedůvěra v život, přetrvávající pocity strachu

 • neschopnost vidět v životních výzvách hlubší smysl

 • neúcta ke starším lidem a ženám

 • neumí být sama

 • řeším, co si o mě myslí okolí

 • strach ze stáří a ze smrti

Potenciál v transformovaném stavu:

 • napojení na vlastní intuici a důvěra ve vnitřní moudrost

 • přijetí smrti jako portálu znovuzrození

 • důvěra k životu a k vyšším silám (Vesmír, Bůh, ...)

 • spatřování hlubšího smyslu ve všech životních událostech a příbězích

 • touha ponořit se hlouběji do své duše

 • napojení na ženskou linii svého rodu

 • hluboké propojení s matkou Zemí

 • napojení na cyklus přírody a lunární aspekty

 • umění vidět a cítit věci mimo hmotu

 • umění se naprosto a s důvěrou odevzdat životu

 • ráda tráví čas o samotě 

 • neřeší, co si o ní myslí okolí

Setkání jsou koncipována tak, aby Ti přinesla co největší užitek, léčení a skutečnou transformaci. Podporu ženského kruhu budeš mít po celou dobu pěti měsíců. Budeš zde moct vždy a za jakýchkoliv okolností spočinout, být zcela autentická, přijít si pro rady, zpětnou vazbu anebo si dopřát potřebný odpočinek, výživu a léčení. Po každém setkání navíc obdržíš podněty k domácí praxi (psaná sebereflexe, praxe mantry či rituálu, apod.) a dostaneš také nahrávku meditace k danému tématu, abys mohla i doma podpořit započatý proces léčení a transformace.

Ženství sílí skrze propojení.

Neváhej a přihlaš se do ženského kruhu ještě teď!

Kapacita je omezená pouze na 10 žen!

KDO TĚ BUDE PROVÁZET?

GK8B0014_edited.jpg

Jmenuji se Karolína Leia a mým posláním je pomáhat ženám navrátit se k jejich přirozenosti, zdraví, radosti a vitalitě a umožnit jim žít život na jejich plný potenciál. 

Přečti si více o mě.

CO ŘÍKAJÍ O ŽENSKÉM KRUHU MINULÉ ÚČASTNICE?

11226206_866451086723757_991467588368866

Moc děkuji za tento silný a transformační ženský kruh! Po každém společném setkání jsem byla plná energie a sebelásky a měla jsem sílu na určitě změny v mém životě. Začala jsem jíst zdravěji a žít mnohem víc v souladu sama se sebou. Děkuji Ti za kontakt s vnitřní Bohyní. Bylo příjemné cítit, že jsem žena, vážit si sebe a respektovat se. Děkuji Ti, že inspiruješ na poznávání a zkoumání sama sebe. Byla to nejlepší investice do mě samé. 

~ Kristina M.

CENA PROGRAMU

3330 Kč

Cena obsahuje:

 • 5 setkání v komorním ženském kruhu v délce 2,5h (666 Kč za setkání)

 • podpora ženského kruhu během celých 5 měsíců (společná soukromá FB skupina)

 • 3 nahrané meditace v délce 15min (Léčení vnitřního dítěte, Meditace milující laskavosti, Meditace vzestupu)

 • Podněty a úkoly k domácí praxi (deníčkové úkoly, otázky ke kontemplaci, posvátné rituály, praxe manter)

BONUS: Jednorázová sleva 10% na terapii či masáž dle výběru anebo na vonný olej (nutno uplatnit do konce roku 2021).

GK8B1274 copy.jpg

Těším se na Tebe!

Om Shakti Om

Karolína Leia

Odkaz na minulé ročníky:

2020 - Shakti sádhana

bottom of page