top of page

Čakra sádhana

Image by Natalie Grainger

Osobní sádhana je individuální cesta duchovní praxe, která je sestavena Tobě na míru tak, aby byla co nejvíce prospěšná, výživná, léčivá a zároveň transformační. Tato cesta Tě otevře plnému potenciálu Tvé bytosti.  Provedu Tě postupně celým čakrovým systémem, energetickým systémem Tvého těla a jeho potenciálem v transformovaném stavu. Na každý týden (či déle) obdržíš svoji specifickou sádhanu na konkrétní čakru, jež bude složena z meditace, pránájámy, mantry, muder a jógových ásán. Po zvolený čas budeš praktikovat tuto sádhanu a necháš věci se dít...

Sádhana je předávána formou osobního setkání anebo online (Zoom / Skype). Jedno setkání trvá 90 min.

Je to velmi silná cesta, na které Ti budu průvodkyní i podporou. 

Snímek obrazovky 2020-09-28 v 13.21.41.p

1. MÚLADHÁRA ~ VYŽIVENÍ KOŘENŮ

Témata: tělesná vůle být, přežití, primární tělesné potřeby, stabilita, kořeny, ukotvení, důvěra, bezpečí

 • Navrácení pozornosti zpátky do těla a jeho fyzických struktur

 • Odhalení podmíněností ohledně našeho fyzického těla 

 • Spojení se zdrojem naší vitální síly a moudrostí našeho těla 

 • Odhalení zdrojů našich primárních strachů 

 • Obnovení základního práva mít, být a žít

Snímek obrazovky 2020-09-28 v 13.31.16.p

2. SVADHIŠTÁNA ~ POCITY, PLYNUTÍ & SPOJENÍ

Témata: emoční plynutí, pohyb, změna, kreativita, potřeby, sebepřijetí, potěšení, sexualita, vnímání hranic

 • Spojení s našimi emocemi, odvaha cítit a přijímat je

 • Objevení kvality plynutí, pohybu a otevřenosti ke změně

 • Spojení s našimi potřebami, kultivace vztahu k potěšení

 • Objevení zdrojů viny a léčivé cesty odpuštění 

 • Objevení vlastního kreativního potenciálu

Snímek obrazovky 2020-09-28 v 13.31.33.p

3. MANIPÚRA ~ VNITŘNÍ SÍLA & VŮLE ŽÍT

Témata: vitalita, vnitřní síla, vůle, individualita, sebevědomí, ego, vymezení hranic, rozhodnost

 • Spojení s centrem naší vnitřní síly (solar plexus nebo také hara centrum)

 • Objevení způsobů, jak si naší energii a sílu uchovávat a zbytečně ji neztrácet

 • Posílení naší vlastní individuality a důvěra v naší jedinečnost

 • Poznání našeho vztahu k moci, k autoritám a k našim vlastním hranicím

 • Vztahová dynamika a obranné mechanismy (dominance vs. oběť)

 • Pocity studu jako toxický fenomén třetí čakry

Snímek obrazovky 2020-09-28 v 13.59.15.p

4. ANAHÁTA ~ LÁSKA, INTIMITA, VZTAHY

Témata: propojení, bezpodmínečná láska, odpuštění, přijetí, soucit, intimita, vztahy

 • Kvalita čisté a bezpodmínečné lásky (sama k sobě, k okolí)

 • Pochopení potřeb našeho vlastního srdce a jeho obranných mechanismů

 • Spojení s naším vlastním srdcem jako zdrojem naší moudrosti a léčení

 • Hlubší rozměr lásky a propojování v intimních vztazích

 • Kultivace soucitu jako siné kvality prohlubující naše vztahy

 • Cesty rozpouštění smutku či zranění, jež zavřely naše srdce

Snímek obrazovky 2020-09-28 v 14.02.41.p

5. VIŠUDDHI ~ KOMUNIKACE & KREATIVITA

Témata: čistá komunikace, naslouchání, sebevyjádření, harmonie, rezonance, vibrace

 • Umění vědomé, čisté a nenásilné komunikace

 • Rovnováha mezi vyjadřováním slovy a vědomým nasloucháním

 • Síla slova a prostor ticha, používání slov pouze tam, kde je potřeba

 • Vibrace našeho hlasu a zvukové rezonance

 • Komunikace jako podůrný nástroj k vytváření světa, po kterém toužíme

 • Toxická stránka nepravdy nebo lživých vyjádření

Snímek obrazovky 2020-09-28 v 14.21.11.p

6. ADŽNA ~ VIZE & INTUICE

Témata: schopnost vhledu, imaginace, intuice, nadpřirozené schopnosti, abstraktní myšlení, práce se sny

 • Odpoutání se od myšlenkových procesů a nahlédnutí do prostoru za myslí

 • Propojení s naším vnitřním hlasem, kultivace schopností vhledu a intuice

 • Prohloubení schopnosti rozlišit skutečné od iluzorního

 • Práce se sny, interpretace snů, nahlédnutí do podvědomí

 • Tvorba naší vlastní reality a způsoby rozpouštění našich iluzí 

Snímek obrazovky 2020-09-28 v 14.21.22.p

7. SAHASRÁRA ~ VYŠŠÍ ÚROVEŇ VĚDOMÍ & SPIRITUALITA

Témata: moudrost, hlubší pochopení, inspirace, propojení s Univerzem, spojení s duchovní složkou bytí

 • Vztah se zdrojem, s Bohem, s vyšší podstatou bytí

 • Osvobození našich omezujících přesvdědčení ohledně "Boha" a vytvoření našeho vlastního individuálního vztahu ke spiritualitě

 • Kultivace stavu meditace a blažených stavů prázdnoty mysli

 • Nalezení našeho životního poslání, proč tady jsme, jaké jsou naše dary a potenciál

 • Tvorba naší vlastní reality a způsoby rozpouštění našich iluzí 

 • Téma smrti a lpění na životě, umění pouštět a odevzdat se

Co účastí v Čakra sádhaně získám?

Celkem 2 - 3 měsíce intenzivní duchovní praxe v energii čakrového systému

Rozpoznáš svá omezující přesvědčení a probudíš v sobě naplno Tvůj dřímající potenciál

Osobní předávání sádhany - celkem 12 hodin privátních lekcí (8 x 90 min)

Přehledná skripta s popisem a vysvětlením jednotlivých čaker a technik pro jejich harmonizaci

Podpora během výcviku - konzultace v délce 10-15 min mezi sádhanami (telefonicky)

Hodnotný dárek - osobní alchymistická Vůně duše po absolvování programu

Hodnota programu

9 600 Kč 

(možnost splátkového kalendáře)

116157196_205825830860239_25783226969583

Těším se na Tebe

Om Shakti Om

bottom of page